Privacyverklaring Soul Release Academy

Wie zijn wij?

 • Soul Release Academy ('''wij'') is een praktijk voor persoonlijke ontwikkeling door zielswerk en is gevestigd in Delft. Wij zijn onderdeel van Thamar Consult v.o.f. Onze Diensten onderscheiden zich  door een integrale combinatie van systemisch en sjamanistisch werk gegoten in een modern jasje.
 • Soul Release Academy neemt de beveiliging en omgang met jouw persoonsgegevens heel serieus en achten zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens van het grootste belang. Wij verwerken persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.
 • In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://soulrelease.nl en gerelateerde websites en Diensten.
 • Bij vragen over het verzamelen, gebruiken en beschermen van jouw persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen: privacy@soulrelease.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 13 juli 2018


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruikt maakt van websites en gerelateerde Diensten die Soul Release Academy aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Wanneer jij met ons communiceert via onze website, per telefoon of schriftelijk.
 • Wanneer jij direct een dienst of product van ons afneemt.
 • Wij verzamelen ook je persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen je persoonsgegevens om contact met jou te leggen om te informeren, voor de uitvoering van onze diensten en soms ook voor de verbetering en/of ontwikkeling van onze diensten. We verzamelen de persoonsgegevens die jij direct aan ons verstrekt.

Communiceren over en verbeteren van Diensten

 • Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om met jou te informeren en communiceren. Op onze website worden jouw persoonsgegevens verzameld als jij actief via de website contact opneemt met ons via online-formulieren. Wij gebruiken jou persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen zodat wij je kunnen informeren, om jou een voorstel te kunnen doen of een dienst aan te kunnen bieden die je bij ons wenst af te nemen.
 • Het kan dat we jouw persoonsgegevens gebruiken voor het verzamelen van jouw input, ervaringen of zienswijze op het door jou afgenomen dienst of product of om onze dienstverlening te verbeteren. Ook kan het voorkomen dat we jouw persoonsgegevens gebruiken om jouw input of zienswijze te vragen voor of bij het ontwikkelen van nieuwe diensten of producten. Dit laatste doen we alleen als je al eerder een dienst of product van ons hebt afgenomen en we jou vooraf hiertoe hebben benaderd en je toestemming vooraf hebben ontvangen.

Afname van Diensten

 • Door gebruik te maken van het online-formulieren op onze website, kun je Diensten bij ons afnemen. Bij het op deze manier afnemen van Diensten worden jouw persoonsgegevens verzameld en bewaard, nadat jij het online-formulier ingevuld hebt verstuurd.
 • Wij vragen ook om jouw persoonsgegevens bij het persoonlijk of telefonisch afnemen van Diensten.
 • Nadat jij Diensten hebt geboekt bij Soul Release Academy, worden de verzamelde gegevens gebruikt om geautomatiseerd via een elektronisch bericht (email) de afname van de gevraagde Diensten op een bepaalde datum en tijdstip te bevestigen. In dit elektronisch bericht staan alle relevante gegevens over de afname van de Diensten. Enkele dagen voor afname van Diensten, ontvang je een geautomatiseerd elektronisch bericht (email) met daarin een herinnering. In beide elektronische berichten staat een link waarmee jij je de afname van de Diensten op de afgesproken datum en tijdstip, om welke redenen dan ook, kosteloos kan annuleren.

Verbeteren website: Analytics en Cookies

Analytics: verbeteren van website

 • Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.
 • De gegevens die Google Analytics op onze website verzamelt zijn anoniem en zijn dus ook niet verbonden aan jouw contactgegevens, bedrijf of e-mailadres. Wij delen geen gegevens met Google, die hebben we uitgeschakeld. Wij maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google.

Cookies

 • Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
 • In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van een webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.
 • Je kun je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting hierover: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Welke soorten gegevens verzamelen wij?

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Soort dienst dat jij van ons wilt afnemen
 • Overige gegevens je direct met ons gedeeld hebt via website, telefoon of schriftelijk
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens kunnen indien dat in jouw situatie relevant is, tijdens de afname van Diensten wel ter sprake komen als onderdeel van jouw hulpvraag.

Op welke gronden verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kan intrekken. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Soul Release Academy analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Soul Release Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Soul Release Academy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.
 • We gebruiken een geautomatiseerde elektronische berichtenverzender (email) als integraal onderdeel van onze Diensten. We versturen bevestigings- en herinneringsberichten naar jou, nadat jij direct de afname van onze Diensten op een bepaalde datum en tijdstip hebt bevestigd. De bevestigings- en herinneringsberichten die wij in deze versturen, bevatten relevante informatie over de afname van de Diensten op de afgesproken datum en tijdstip. Daarnaast is ook een link toegevoegd waarmee je kan annuleren. Het boeken of annuleren van Diensten heeft vooraf geen financiële implicaties voor jou.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

 • Wij bewaren persoonsgegevens voor langere tijd en zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden zoals opgenomen in deze Privacyverklaring.
 • In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 50 maanden.
 • Persoonsgegevens je direct aan ons hebt verstrekt voor de afname van Diensten worden maximaal 7 jaren bewaard.

Met wie delen we persoonsgegevens?

 • Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van Diensten, en/of overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, tenzij dit een wettelijke verplichting is.
 • Sommige externe dienstverleners (leveranciers en/of onderaannemers) die voor of namens ons werken, kunnen inzage hebben bij het uitvoeren van noodzakelijke activiteiten voor en namens ons. Denk hierbij aan partijen die onze websites hosten, online-formulieren ontwikkelen en hosten, en beheerders van onze ICT-infrastructuur. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
 • Wij delen ook jouw persoonsgegevens met onze register accountant voor onze belastingaangiftes via de factuuradministratie.

Hoe beschermen wij jouw privacy?

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij spannen ons in dat dit zo goed mogelijk gebeurt en hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen naar eer en geweten genomen:


 • Overdracht alleen over SSL.
 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor.
 • Encryptie van data.
 • Pseudonimiseren van data.
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel.
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen.
 • Controle van erkende autorisaties.
 • Beveiligen van onze bedrijfsruimtes.


Ben je doorverwezen door en naar een derde?

Tenzij jij ons daarom vraagt en vooraf schriftelijke toestemming daartoe verleent (email), delen wij ook in deze situatue geen gegevens over jouw afname van onze Diensten.


Hoe gaan wij om met persoongegevens bij intercollegiale toetsing of intervisies?

Wij nemen deel aan intercollegiale toestingen en intervisiegroepen. Dit gebeurt om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en te optimaliseren door casuïstieken uit de praktijk te bespreken. Persoonsgegevens worden hierbij niet prijsgegeven, kenbaar of openbaar gemaakt. Jouw identiteit blijft anoniem en beschermd.


Wat zijn jouw rechten?

 • Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
 • Jij hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
 • Jij hebt het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou gewenste organisatie te sturen.
 • Jij kan direct met ons contact opnemen om je verzoek tot inzage, correctie (je gegevens kloppen niet of niet meer), verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming (stoppen met verwerking), of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens (privacydesk@tajmahalhealthcenter.nl). We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG.
 • Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. In dat geval zullen wij jouw vragen om een een kopie van je identiteitsbewijs met jouw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy en identiteit maak je in deze kopie van jouw identiteitsbewijs het volgende onherkenbaar:

         - Pasfoto

         - MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort)

         - Paspoortnummer

         - Burgerservicenummer (BSN).

 • Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Soul Release Academy houdt zich het recht voor deze privacy verklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.


Soul Release Academy | Taj Mahalplaats 39 | 2624 NM Delft | privacy@soulrelease.nl