arrow_drop_up arrow_drop_down

Voorzorg door Coronavirus

Voorzorg om ieders veiligheid in het contact zoveel mogelijk te borgen

Beter thuis blijven

 •      Indien cliënt of een huis-           genoot symptomen heeft         die wijzen op Corona
 •      Dit geldt ook voor ons

Wees precies op tijd

 •      Geeft voldoende ruimte            tussen afspraken in

Gepaste afstand

 •      Houden 1,5m afstand               tijdens een sessie
 •      Indien het functioneel is           om kort een kleinere                 afstand te hanteren, wordt       een mondkapje gebruikt

Handen wassen

 •      Bij binnenkomst eerst               handen wassen met gel

Handen schudden

 •      Bij binnenkomst en                   afscheid worden geen               handen geschud

Handschoenen

 •      Wij hebben tijdens de               sessie handschoenen om

Contactpunten

 •      Tussen behandelingen               door worden contact-               punten gereinigd

Sanitair cliënt

 •      Er is een toilet (m/v) alléén       voor cliënten dat tussen           afspraken door op                     contactpunten wordt                 gereinigd

Sanitair zelfgebruik

 •      Medewerker gebruikt                 een ander toilet in                     andere ruimte dan die               voor cliënt welke na elke           afspraak op contact-                 punten wordt gereinigd