Voorzorg Coronavirus

Voorzorg om ieders veiligheid in het contact zoveel mogelijk te borgen

Beter thuis blijven

 • Indien jij of een huisgenoot symptomen heeft die wijzen op Corona
 • Dit geldt ook voor ons

Wees precies op tijd

 •  Geeft voldoende ruimte tussen afspraken in

Gepaste afstand

 •  Houden 1,5m afstand tijdens een sessie
 •  Indien het functioneel is om kort een kleinere            afstand te hanteren, wordt       een mondkapje gebruikt

Handen wassen

 • Bij binnenkomst eerst handen wassen
 • Wij wassen onze handen vóór en ná elke sessie en regelmatig tijdens de sessie

Handen schudden

 • Bij binnenkomst en  afscheid worden geen handen geschud

Handschoenen

 • Wij hebben tijdens de sessie handschoenen om als jij dat wenst

Contactpunten

 • Tussen sessies worden contactpunten gereinigd

Sanitair cliënt

 • Er is een toilet (m/v) alléén voor jou dat tussen afspraken door op contactpunten wordt gereinigd

Sanitair zelfgebruik

 • Wij gebruiken een ander toilet in andere ruimte dan die voor jou, welke ook na elke afspraak op contact-punten wordt gereinigd